Oświadczenie o dostępności

Resumaker.ai z pełnym zaangażowaniem pracuje nad tym, aby strona była dostępna dla jak największej liczby odbiorców niezależnie od technologii lub możliwości. Aktywnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej strony internetowej, a tym samym dążymy do przestrzegania wielu obowiązujących standardów i wytycznych.

Inicjatywa dostępności sieci
Niniejsza witryna internetowa czyni starania, by zachować zgodność z poziomem A wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 1.0.  Niniejsze wytyczne wyjaśniają, w jaki sposób zwiększyć dostępność treści internetowych dla osób niepełnosprawnych. Zgodność z tymi wytycznymi sprawi, że sieć stanie się bardziej przyjazna dla wszystkich.

Normy
Będziemy dalej rozwijać witrynę zgodnie z wytycznymi promowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C).

Witryna jest wyświetlana poprawnie w bieżących wersjach przeglądarek internetowych. Jeśli witryna jest wyświetlana w starszej przeglądarce, może okazać się, że strony nie są wyświetlane zgodnie z przeznaczeniem, jeśli przeglądarka nie jest zgodna ze standardami. Zalecamy zmianę przeglądarki na najnowszą wersję jednej z poniższych, aby uzyskać najlepsze wyniki podczas korzystania z naszej witryny.

Microsoft Internet Explorer: https://www.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.com

Google Chrome: https://www.google.com/chrome

Obsługa strony i pomoc w zakresie dostępności

  • Strona spełnia wymagania przepisów o równych prawach dla osób niepełnosprawnych (korekty dostępności usług), 5763-2013.
  • Dostosowania dostępności przeprowadzono zgodnie z zaleceniami europejskich norm dostępności treści w Internecie oraz międzynarodowego dokumentu WCAG2.0.
  • Testy najwyższej kompatybilności zostały przeprowadzone dla przeglądarki Chrome.
  • Strona jest dostosowana do przeglądania w popularnych przeglądarkach i telefonach komórkowych.

Wyjątki

Podczas gdy Resumaker.ai stara się przestrzegać przyjętych wytycznych i standardów dostępności i użyteczności, nie zawsze jest to możliwe we wszystkich częściach witryny. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, które doprowadzą wszystkie części witryny do tego samego poziomu ogólnej dostępności. W międzyczasie, jeśli napotkają Państwo jakiekolwiek trudności w dostępie do strony internetowej Resumaker.ai, prosimy o kontakt.