Accounting Manager Resume Example (Darmowy poradnik)

Stwórz CV Accounting Manager, które wyląduje na rozmowie kwalifikacyjnej dzięki naszym darmowym przykładom i wskazówkom dotyczącym pisania. Użyj i dostosuj nasz szablon i wyląduj na rozmowie kwalifikacyjnej już dziś.

Kierownik ds. rachunkowości Przykład CV
Średnia ocena: 4,1 (99 głosy)
Kierownik ds. rachunkowości Przykład CV

W tym artykule przedstawiono przykładowy życiorys dla kierownika ds. księgowości. Zawiera on kompleksowy przegląd kwalifikacji osoby poszukującej pracy, w tym jej wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kluczowe umiejętności. Przykład jest łatwy do naśladowania i może być wykorzystany jako przewodnik do stworzenia CV, które pomoże Ci wyróżnić się na tle konkurencji. Artykuł zawiera również wskazówki dotyczące podkreślenia swoich kwalifikacji i ulepszenia CV.

Omówimy:

 • Jak napisać CV, bez względu na branżę i stanowisko.
 • Co umieścić w CV, aby się wyróżnić.
 • Najważniejsze umiejętności, które chcą zobaczyć pracodawcy z każdej branży.
 • Jak szybko zbudować CV dzięki naszemu profesjonalnemu kreatorowi CV.
 • Czym jest szablon CV i dlaczego powinieneś go używać.
Dodatkowo, przedstawimy Ci fachowe porady dotyczące pisania CV oraz profesjonalne przykłady, które Cię zainspirują.

Czym zajmuje się kierownik ds. księgowości?

Kierownik ds. księgowości jest odpowiedzialny za nadzorowanie codziennych operacji działu księgowości i zapewnienie nadzoru finansowego dla organizacji. Obejmuje to przygotowanie sprawozdań finansowych, nadzorowanie budżetowania, monitorowanie zobowiązań i należności, uzgadnianie rachunków bankowych i inwestycji oraz pomoc w przygotowaniu podatków. Monitorują również kontrole wewnętrzne i zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami i prawem. Księgowi są również odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie polityki i procedur księgowych w celu zapewnienia dokładności informacji finansowych.

Mamy zamiar zacząć, ale najpierw, oto kilka innych przykładów CV związanych z Accounting Manager:

Jakie są niektóre obowiązki kierownika ds. księgowości?

 • Wdrażanie i utrzymywanie systemów i procedur księgowych
 • Zapewnienie terminowych i dokładnych sprawozdań finansowych
 • Nadzorowanie budżetowania i prognozowania
 • Nadzorowanie, mentorowanie i szkolenie pracowników księgowości
 • Zapewnienie zgodności z normami i przepisami dotyczącymi rachunkowości
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów i przeglądów
 • Utrzymywanie relacji z audytorami zewnętrznymi i innymi interesariuszami
 • Analizowanie danych finansowych i doradztwo strategiczne

Przykładowe CV Kierownika Księgowości dla Inspiracji

Nazwisko: Jane Doe

Dane kontaktowe:
Telefon: 555-555-5555
Email: janedoe@email.com

Streszczenie: Jane Doe jest doświadczonym menedżerem rachunkowości z udokumentowanym sukcesem w usprawnianiu procesów, zmniejszaniu kosztów i poprawie wyników finansowych. Jest wysoce zorganizowana i zdolna do obsługi wielu projektów jednocześnie z dokładnością i wydajnością.

Doświadczenie zawodowe:

 • Kierownik ds. księgowości, ABC Corporation, 2015-2019
  • Zarządzał zespołem księgowym składającym się z 8 pracowników, w tym zatrudnianiem, onboardingiem, szkoleniami i zarządzaniem wydajnością.
  • Usprawnienie procesów i procedur, co skutkowało 15% redukcją kosztów ogólnych.
  • Analizował wyniki finansowe i dostarczał co miesiąc szczegółowe raporty zespołowi wykonawczemu.
 • Asystent ds. księgowości, firma XYZ, 2012-2015
  • Asystowanie kierownikowi ds. księgowości w codziennych operacjach, w tym w zakresie zobowiązań, należności i księgi głównej.
  • Uzgadnianie kont bankowych, wyciągów bankowych i wyciągów z kart kredytowych.
  • Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych i generowanie raportów finansowych dla kierownictwa.

Wykształcenie:
Bachelor of Science in Accounting, University of California, 2011 r.

Umiejętności:

 • Analiza finansowa
 • Zasady rachunkowości
 • Przygotowanie podatkowe
 • Administracja płac
 • QuickBooks

Certyfikaty:
Certified Public Accountant, California State Board of Accountancy, 2013 r.

Języki:
Angielski (Native), Hiszpański (Fluent)Wskazówki dotyczące CV dla kierownika ds. księgowości

Stworzenie idealnego, otwierającego karierę życiorysu nie jest łatwym zadaniem. Przestrzeganie ogólnych zasad pisania może pomóc, ale warto też skorzystać z porad dostosowanych do specyfiki poszukiwania pracy. Jeśli jesteś początkujący w świecie zatrudnienia, potrzebujesz wskazówek dotyczących CV Accounting Manager.
Zebraliśmy najlepsze wskazówki od doświadczonych Accounting Manager - Sprawdź ich porady, aby nie tylko ułatwić proces pisania, ale także zwiększyć szanse na stworzenie CV, które wzbudzi zainteresowanie potencjalnych pracodawców.

 • Podkreślaj osiągnięcia i historie sukcesu.
 • Zamieść szczegóły dotyczące wszelkich otrzymanych nagród lub wyróżnień.
 • Dołącz wszelkie istotne certyfikaty lub organizacje zawodowe, do których należysz.
 • Pamiętaj, aby uwzględnić wszelkie istotne doświadczenia związane z oprogramowaniem lub technologią.
 • Skup się na unikalnych umiejętnościach lub doświadczeniu, które wyróżniają Cię na tle innych kandydatów.


Streszczenie CV kierownika ds. rachunkowości Przykłady

Podsumowanie lub cel CV może dać potencjalnemu pracodawcy jasny obraz Twoich kwalifikacji i doświadczenia. Może również wyjaśnić, w jaki sposób możesz być atutem dla ich firmy. Ważne jest, aby używać podsumowania lub celu przy ubieganiu się o stanowisko kierownika ds. księgowości, ponieważ daje to pracodawcom zwięzły przegląd Twoich kwalifikacji i doświadczenia. Pozwala im to szybko ocenić, czy posiadasz umiejętności i doświadczenie niezbędne do pracy na danym stanowisku. Pomaga również odróżnić Cię od innych kandydatów i sprawić, że będziesz się wyróżniać z tłumu.

Na przykład:

 • Doświadczony kierownik ds. księgowości z 6+ latami pracy w szybko rozwijającym się środowisku księgowym.
 • Zorientowany na wyniki kierownik ds. rachunkowości z szeroką wiedzą na temat sprawozdań finansowych i zgodności z przepisami.
 • Wysoce zorganizowany i zorientowany na szczegóły kierownik ds. księgowości z doświadczeniem w analizie finansowej i budżetowaniu.
 • Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami księgowych i usprawnianiu procesów księgowych.
 • Rzetelny kierownik ds. rachunkowości z dogłębnym zrozumieniem zasad rachunkowości i najlepszych praktyk.


Zbuduj silną sekcję doświadczenia dla swojego CV księgowego.

Zbudowanie silnej sekcji doświadczenia w CV kierownika ds. księgowości jest ważne, aby zaprezentować swoje kwalifikacje i pomóc pracodawcom szybko ocenić twoje umiejętności i zdolności. Powinna ona zawierać szczegółową listę Twoich dotychczasowych obowiązków, osiągnięć i umiejętności. Należy również podkreślić swoje najważniejsze doświadczenia i to, w jaki sposób mają one zastosowanie w pracy, o którą się ubiegasz. Ta sekcja powinna wykazać, że masz doświadczenie niezbędne do zarządzania zespołem księgowym i wykonywania obowiązków kierownika ds. księgowości. Umieszczając tę sekcję w swoim CV, możesz pokazać pracodawcy, że posiadasz wiedzę i doświadczenie potrzebne do bycia skutecznym kierownikiem ds. księgowości.

Na przykład:

 • Zarządzał codziennymi operacjami księgowymi dużej międzynarodowej firmy zatrudniającej ponad 1000 pracowników.
 • Opracował i wdrożył szereg procedur księgowych, polityk i kontroli.
 • Przeglądał i analizował sprawozdania finansowe i raporty w celu zapewnienia dokładności i zgodności z GAAP.
 • Pomoc w przygotowaniu budżetów, prognoz i sprawozdań z przepływów pieniężnych.
 • Przygotowywał i przeglądał miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania finansowe.
 • Koordynacja procesu audytu finansowego z audytorami zewnętrznymi.
 • Przeglądał i zatwierdzał transakcje dotyczące zobowiązań i należności.
 • Prowadził szkolenia i wskazówki dla młodszych pracowników księgowości.
 • Identyfikował obszary poprawy i wdrażał środki oszczędnościowe.
 • Rozwijał i utrzymywał relacje z dostawcami i instytucjami finansowymi.


Accounting Manager CV wykształcenie przykład

Kierownik ds. rachunkowości zazwyczaj potrzebuje co najmniej tytułu licencjata w dziedzinie rachunkowości, finansów lub pokrewnej. Ponadto większość pracodawców preferuje kandydatów, którzy zdobyli tytuł magistra w dziedzinie rachunkowości, finansów lub pokrewnej i/lub posiadają profesjonalny certyfikat księgowy, taki jak Certified Public Accountant (CPA). Preferowana jest również liczba lat doświadczenia w księgowości lub pokrewnej dziedzinie.

Oto przykładowa lista doświadczeń odpowiednia dla CV kierownika ds. księgowości:

 • MBA w finansach, ABC University, 2019 r.
 • Licencjat z rachunkowości, XYZ College, 2017 r.
 • Certified Public Accountant, California Board of Accountancy, 2018 r.
 • Certyfikat z zakresu planowania finansowego, ABC University, 2016 r.


Księgowy Umiejętności dla CV

Ważne jest, aby dodać umiejętności dla Accounting Manager Resume, ponieważ zapewnia potencjalnym pracodawcom jasny i zwięzły przegląd swojego doświadczenia i kwalifikacji na to stanowisko. Dzięki umiejętnościom, które posiadasz, pracodawcy mogą szybko zrozumieć, czy posiadasz niezbędne kwalifikacje, aby odnieść sukces jako Accounting Manager. Przykłady umiejętności, które można zawrzeć w CV kierownika ds. księgowości to analiza finansowa i raportowanie, budżetowanie, prognozowanie, zobowiązania i należności, audyt i przygotowywanie podatków.

Kompetencje miękkie:

 1. Przywództwo
 2. Organizacyjne
 3. Komunikacja
 4. Rozwiązywanie problemów
 5. Podejmowanie decyzji
 6. Zarządzanie czasem
 7. Praca zespołowa
 8. Interpersonalne
 9. Analityczne
 10. Negocjacje
< />
Umiejętności twarde:
 1. Analiza finansowa
 2. Księgowość podatkowa
 3. Rachunkowość zobowiązań
 4. Audyt
 5. Księgowość
 6. Rachunek kosztów
 7. Sprawozdawczość finansowa
 8. Budżetowanie
 9. Prognozowanie
 10. Zarządzanie płacami


Najczęstsze błędy, których należy unikać przy pisaniu CV księgowego

Na tym konkurencyjnym rynku pracy, pracodawcy otrzymują średnio 180 aplikacji na każde wolne stanowisko. Aby przetworzyć te życiorysy, firmy często polegają na zautomatyzowanych systemach śledzenia kandydatów, które potrafią przesiać życiorysy i wyeliminować najmniej wykwalifikowanych kandydatów. Jeśli Twoje CV jest wśród tych nielicznych, które przebrnęły przez te boty, musi zrobić wrażenie na rekruterze lub kierowniku ds. zatrudnienia. Przy tak dużej ilości napływających aplikacji, rekruterzy poświęcają każdemu CV zaledwie 5 sekund uwagi, zanim zdecydują, czy je odrzucić. Biorąc to pod uwagę, najlepiej jest unikać umieszczania w swojej aplikacji jakichkolwiek rozpraszających informacji, które mogłyby spowodować jej wyrzucenie. Aby mieć pewność, że Twoje CV będzie się wyróżniać, zapoznaj się z poniższą listą tego, czego nie powinieneś umieszczać w swoim podaniu o pracę.

 • Nie dołączenie listu motywacyjnego. List motywacyjny to świetny sposób na wyjaśnienie, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko i dlaczego chcesz je zajmować.
 • Używanie zbyt dużej ilości żargonu. Menedżerowie zatrudniający nie chcą czytać CV pełnego technicznych terminów, których nie rozumieją.
 • Pomijanie ważnych szczegółów. Pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe, wykształcenie, historię zatrudnienia oraz wszelkie istotne umiejętności i doświadczenia.
 • Korzystanie z ogólnego szablonu. Poświęć czas na dostosowanie swojego CV do stanowiska, o które się ubiegasz. To pokaże pracodawcy, że poważnie myślisz o danym stanowisku.
 • Błędy ortograficzne i gramatyczne. Zawsze dwukrotnie sprawdzaj swoje CV pod kątem literówek, błędów ortograficznych i gramatycznych.
 • Zbytnie skupienie się na obowiązkach. Pamiętaj, aby zawrzeć osiągnięcia i sukcesy, które pokażą pracodawcy, że jesteś świetnym kandydatem.
 • Włączanie informacji osobistych. Unikaj podawania jakichkolwiek informacji osobistych, takich jak wiek, stan cywilny czy przekonania religijne.


Kluczowe informacje dla CV kierownika ds. księgowości

 • Silna znajomość zasad rachunkowości, praktyk audytorskich i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
 • Biegła znajomość pakietów oprogramowania finansowego, takich jak QuickBooks, SAP i Microsoft Dynamics.
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne, rozwiązywania problemów i komunikacyjne.
 • Umiejętność analizowania danych finansowych, przygotowywania dokładnych raportów i opracowywania skutecznych rozwiązań.
 • Silne umiejętności przywódcze i zarządzania zespołem.
 • Umiejętność motywowania pracowników do realizacji celów i zadań.
 • Zdolność do monitorowania wyników budżetu i sugerowania środków oszczędnościowych.
 • Doskonałe zarządzanie czasem i umiejętności wielozadaniowe.

Nadszedł czas, aby rozpocząć poszukiwania pracy. Upewnij się, że postawisz swoją najlepszą stopę do przodu i zdobędziesz następną pracę na poczcie z pomocą resumaker.pl.
Gotowe do użycia szablony, które pomogą Twojemu CV wyróżnić się wśród rekruterów
Wypróbuj teraz profesjonalny kreator CV. Rozpocznij za darmo